کالباس خشک پرسی ۹۰ درصد گوشت قرمز آندره – ۳۰۰ گرم

۶۲,۵۶۰تومان