کالباس خشک هلندی ۶۰ درصد سولیکو وزن ۵۰۰ گرم

۳۸,۶۰۰تومان