فیله قزل آلا سالمون بدون استخوان مه پروتئین مقدار ۵۰۰ گرم

۹۹,۷۹۰تومان