کالباس ۹۰ درصد گوشت مرغ هایزم وزن ۲۵۰ گرم

۲۶,۳۰۰تومان