زیتون شور با هسته درشت بیژن وزن ۶۸۰ گرم

۳۶,۰۰۰تومان