کالباس ۹۰ درصد گوشت قرمز با طعم دود فارسی وزن ۲۵۰ گرم

۶۹,۵۰۰تومان