پارما ۹۸% بوقلمون سولیکو مقدار ۳۰۰ گرم

۴۹,۵۸۰تومان